logo
logo
logo
logo

Konsultacje zmian w LSR 10-17.12.2021
Opublikowano: 10 grudnia 2021

Podhalańska LGD zaktualizowała odpowiednie kwoty na działanie 19.2. w czerwcu 2021 – tym sposobem na działanie 19.2. zyskaliśmy dodatkowe 523 000 EURO. Środki te zaangażujemy w naborach w 2022 roki.

W ślad za zwiększeniem budżetu działania 19.2. idzie możliwość zwiększenia budżetu na działanie 19.3. W związku z zawiązaniem nowych kontaktów w zakresie współpracy zaplanowano w ramach dodatkowych środków na 19.3., dwa nowe projekty współpracy – będą one realizowane w ramach nowych dodanych przedsiewzięć: 2.2.4.Tworzenie sieci powiązań ponadregionalnych na rzecz promocji samowystarczalności energetycznej obszarów i 2.3.3.Rozwój potencjału turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i artystyczne obszaru

Zweryfikowano aktualność planu komunikacji, w związku z dużą nieprzewidywalnością  i zagrożeniem w realizacji działań komunikacyjnych przed naborami takich jak spotkania i dyżury w poszczególnych gminach, w okresie zagrożenia epidemicznego, w 2022 r. dla bezpieczeństwa pracowników i uczestników racjonalna będzie rezygnacja z tych działań i intensyfikacja innych szczególnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Korzystając z okazji ww. zmian skorygowano omyłki pisarskie i niespójności związane szczególnie z projektem współpracy w ramach P.2.3.2.

Szczegółowy wykaz zmian oraz treśc LSR z naniesionymi proponowanymi zmianami przedkłądamy poniżej do konsultacji społecznych od 10.12.2021 do 17.12.2021.

Ewentualne uwagi można wnosić do 17.12.2021 na formularzu proponowanych zmian zawartym w treści LSR.

wykaz zmian LSR 12.2021

PLGD LSR 2014-2020_Konsultowane zmiany grudzień 2021

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 86

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...