Konsultacje zmian do Planu Komunikacji oraz Kryteriów wyboru operacji

Trwają konsultacje zmian do Planu Komunikacji oraz Kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Poniżej zamieszczamy do społecznych konsultacji na 7 dni proponowane zmiany w dokumentach, które planuje się zatwierdzić na Walnym Zebraniu Członków Podhalańskiej LGD w dniu 12-12-2017 r.

Uwagi w zakresie wymienionych dokumentów i proponowanych w nich zmian  można zgłaszać do dnia 05-12-2017 r. do godziny 12:00 na formularzu proponowanych zmian w LSR i w dokumentach powiązanych.

Załączniki:

Formularz proponowanych zmian w LSR – pobierz

Propozycje zmian w LSR – załącznik 5.Plan Komunikacji – pobierz

Propozycje zmian w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą aktualizacji i zmiany kryteriów – pobierz