Konsultacje społeczne LSR pod dodatkowe środki na przedsiębiorczość

Podhalańska Lokalna Grupa Działania w związku z wysoką efektywnością w realizacji wskaźników i budżetu strategii na lata 2014-2020 otrzymała możliwość ubiegania się o dodatkowe środki w ramach działania „Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dla mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji działających na terenie PLGD.

Jak pokazują wyniki ewaluacji własnej LGD, począwszy od pierwszych naborów w 2016 r. kończąc na naborach w 2019 r.największym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się zawsze nabory na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej, niezależnie od kierunku działalności (PKD dowolne, poza wykluczonymi na mocy rozporządzenia MRiRW).

Z tego względu zapisanie w LSR, dodatkowych środków w wysokości 730 000 zł na działania związane z przedsiębiorczością w szczególności działania: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Równocześnie strategia rozwoju lokalnego od początku była tworzona i aktualizowana z udziałem lokalnej społeczności i potrzebujemy Państwa opinii – na jakie działanie przeznaczyć dodatkowe środki w ramach planowanej aktualizacji strategii.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY POD LINKIEM:

https://forms.gle/VUz8atNuaxbLMS4a7