Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru

W ślad za konsultacjami społecznymi strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w związku z warunkowym wyborem Podhalańska Lokalna Grupa Działania do realizacji LSR, poddajemy pod konsultacje:

 

Przedstawione proponowane kryteria wyboru są przyporządkowane do konkretnych typów operacji i przedsiewzięć określonych w LSR. Dołożyliśmy starań aby kryteria wyboru były czytelne, jasne, zrozumiałe i mierzalne i niedyskryminujące. Prosimy o zapoznanie się z tymi propozycjami i następnie o przesłanie Państwa uwag co do proponowanych wzorów kart oceny zawierających lokalne kryteria wyboru.

O zgłaszanie uwag prosimy w szczególności jeśli zauważają Państwo jakieś niezgodności, niedoprecyzowania czy inne zarzuty odnośnie proponowanej punktacji.
Będziemy wdzięczni za każdą merytoryczną i uzasadnioną uwagę, która pozwoli ponownie zweryfikować i skorygować kryteria jeszcze przed ich przyjęciem przez WZC.

Poniżej zamieszczamy lokalne kryteria wyboru w formie wzorów kart oceny.

Uwagi prosimy przesyłać w terminie nieprzekraczalnym do 06.06.2016 r. do godziny 10:00  poprzez FORMULARZ KONSULTACJI – KRYTERIA

 

2c