Konkurs na logo LGD

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich

chętnych do wzięcia udziału w

konkursie na logo LGD.

Konkurs trwa od 9 stycznia do 10 lutego 2015r.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku identyfikacji graficznej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

– Laureat otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości – około 700 zł.

Wybrane logo służyć będzie do celów identyfikacyjnych,  popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym, gadżetach  reklamowych oraz innych drukach wydawanych przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania.

Znak musi być związany z zasobami kulturowymi lub/i przyrodniczymi obszaru działania PLGD.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY ZNAK IDENTYFIKACJI

Oświadczenie konkurs

karta zgłoszenia do udziału w konkursie