Kapusta po góralsku, hałuski i tarcioki wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych

Podhalańska Lokalna Grupa Działania informuje, iż w dniu 22 marca otrzymaliśmy potwierdzenie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpisaniu kapusty po góralsku, hałusek i tarcioków na Listę Produktów Tradycyjnych.