Informacja z UMWM

Samorząd Województwa działając w interesie wnioskodawców, informuje iż od 01 kwietnia 2015 nie będzie wyrażał zgody na wydłużenia terminu na złożenie uzupełnień/wyjaśnień w trakcie oceny wniosków o płatność.