Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. projektów

Zarząd Podhalańskiej LGD informuje, że procedura naboru na wolne stanowisko pracy w Podhalańskiej LGD – stanowisko specjalista ds. projektów została zakończona w dniu 07.06.2016 r.

Jedna kandydatka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną:

Imię i nazwisko / miejscowość zamieszkania:

Zofia Mikicka / zam. Nowa Biała