Informacja o terminie posiedzenia Rady LGD ws oceny i wyboru grantobiorców

Szanowni Państwo

W imieniu Pani Przewodniczącej Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w dniu 23.10.2017 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 16:30, w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Białym Dunajcu – ul. Jana Pawła II 310

Program posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów

– przyjęcie porządku obrad

2. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborach nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G

3. Ocena zgodności z LSR wniosków w ramach naborów nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G.

4. Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców, wybór zadań i ustalanie kwot wsparcia w ramach projektów grantowych objętych naborami nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G

5. Sporządzenie list grantobiorców w ramach naborów nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G

6. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

7. Wolne wnioski i zapytania

8. Zakończenie posiedzenia.

O ewentualnym uzupełnieniu porządku obrad członkowie Rady zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.