logo
logo
logo
logo

Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 4, 5 i 6/2017/G
Opublikowano: 19 kwietnia 2018

Szanowni Państwo, w dniu 22.11.2017 r. Lokalna Grupa Działania złożyła wnioski o dofinansowanie trzech projektów grantowych, które obejmowały zadania wybrane do finansowania w ramach konkursów nr 4/2017/G, 5/2017/G i 6/2017/G.

W toku weryfikacji  naszych wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dwa z projektów zostały negatywnie ocenione przez ZW i z tego powodu w dniu 16.04.2018 Zarząd PLGD podjął decyzję o odstąpieniu od konkursów grantowych:

5/2017/G w zakresie przedsiewzięcia: Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne i ekologiczne

6/2017/G w zakresie przedsiewzięcia: Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań innowacyjnych

W tym samym dniu podjęto decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego:

4/2017/G w zakresie przedsięwzięcia: tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej,

z uwagi na otrzymane rezygnacje grantobiorców które powoduję iż złożone wnioski nie pozwalają na osiągnięcie zakładanych w projekcie grantowym wskaźników i co za tym idzie osiągnięcie celów projektu grantowego .

 

Podstawa prawna z procedury grantowej:
 „XII.ODSTAPIENIE OD KONKURSU, PONOWNA OCENA I WYBÓR

  1. W przypadku, gdy:
    1. Wnioski złożone w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji.  i/lub
    2. ZW negatywnie ocenił przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie grantu,

LGD odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców zamieszczając taką informację na swojej stronie internetowej.

  1. Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od konkursu, Biuro LGD informuje Grantobiorców, za pośrednictwem POP lub drogą poczty elektronicznej, o odstąpieniu od konkursu podając jednocześnie przyczynę odstąpienia. „

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 88

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...