logo
logo
logo
logo

Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G
Opublikowano: 29 sierpnia 2017

Szanowni Państwo, w dniu 28.08.2017 r. o godzinie 15:00 zakończyliśmy nabory wniosków w ramach trzech projektów grantowych/konkursów nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G.

Z uwagi na fakt iż bardzo mała liczba wniosków została złożona i złożone wnioski nie pozwalają na osiągnięcie zakładanych w projektach grantowych wskaźników i co za tym idzie osiągnięcie celów każdego z projektów grantowych Lokalna Grupa Działania odstępuje od konkursów nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G.

Na podstawie zestawień wniosków złożonych w kolejnych naborach w konfrontacji z ogłoszeniami o naborach Lokalna Grupa Działania sporządziła następujące podsumowanie z którego wynika konieczność odstąpienia od konkursów:

Numer konkursu i tytuł projektu grantowego
1/2017/G – Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej
2/2017/G – Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne
3/2017/G – Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej
Pula środków w konkursie 300000,00 300000,00 300000,00
Liczba skutecznie złożonych wniosków 1 0 2
Zakładany wskaźnik produktu w projekcie grantowym – w szt 12 (Liczba nowych/ zmodernizowanych/ doposażonych obiektów/miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalne) 12 (Liczba działań promujących zdrowy i aktywny tryb życia) 7 (Liczba wspartych organizacji/grup nieformalnych)

5 (Liczba zrealizowanych innowacyjnych działań przez organizacje pozarządowe)

Wskaźnik produktu z wniosków złożonych w naborze 2 0 2 wspartych organizacji

1 innowacyjnych działań

 

W związku z powyższym złożone wnioski nie będą podlegały ocenie a wyżej wymienione nabory, od których LGD odstąpiła na podstawie zapisów w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD:


 „XII.ODSTAPIENIE OD KONKURSU, PONOWNA OCENA I WYBÓR

  1. W przypadku, gdy:
  2. Wnioski złożone w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji.  i/lub
  1. ZW negatywnie ocenił przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie grantu,

LGD odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców zamieszczając taką informację na swojej stronie internetowej.

  1. Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od konkursu, Biuro LGD informuje Grantobiorców, za pośrednictwem POP lub drogą poczty elektronicznej, o odstąpieniu od konkursu podając jednocześnie przyczynę odstąpienia. „

W dniu jutrzejszym ogłosimy ponownie nabory grantowe w tych samych zakresach tematycznych. Zapraszamy na naszą stronę www i do systemu lgd.witkac.pl

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 175

w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLG...
Opublikowano: 30 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!    ...

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...