logo
logo
logo
logo

Ważna informacja dla wnioskodawców PROW 2014-2020
Opublikowano: 28 października 2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin naboru planowany od 17 listopada 2016 r. na podejmowanie oraz na rozwój działalności gospodarczej zostanie przesunięty w czasie o kilka dni później ze względów formalno-organizacyjnych, w tym wprowadzenia zmiany w procedurach w zakresie kolejności ustalania miejsca na liście operacji w sytuacji uzyskania przez dwa wnioski takiej samej liczby punktów – tak aby w pierwszej kolejności w takiej sytuacji nie decydowała kolejność składania ale wpierw kryteria związane z realizacją przez operacje celów przekrojowych programu (innowacyjność, klimat), następnie ukierunkowanie na wsparcie grup defaworyzowanych, następnie liczba planowanych do utworzenia miejsc pracy i dopiero na końcu data i godzina złożenia wniosku gdy nadal nie bedzie mozliwości ustalenia kolejności wniosków na liście operacji.

 

Równocześnie informujemy, że wzory wniosków, instrukcji jak i biznesplanu udostępnione na stronie ARiMR  nie powinny ulec zmianom do czasu ogłoszenia przez nas naboru, tylko pierwszą stronę wniosku w zakresie danych LGD trzeba będzie wtedy uzupełnić o dane podane we wniosku udostępnionym w ogłoszeniu o naborze.

 

W zakresie uzyskania punktów za kryterium „Korzystanie z Doradztwa LGD” w ramach oceny punktowej, poniżej udostępniamy Regulamin Doradztwa – który precyzuje dokładnie na jakich zasadach świadczone będzie doradztwo w zakresie konkretnego wniosku planowanego do złożenia w danym naborze. ZOBACZ

Tagi: ,

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 266

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/P...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne...

Wyniki postępowania 3/2023/PLG...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD: Część A 1. GB Firma Budowlan...

Konsultacje społeczne projektu...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...