Informacja:

Informacja: 

Informujemy, iż każdy Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Podhalańskiej LGD zgodnie z zapisami umowy zobowiązany jest do złożenia ankiety z realizacji projektu, która jest do pobrania w zakładce Ankiety lub można ja otrzymać w biurze LGD.