Harmonogram szkolenia w dniu 06.04.2017 r.

Harmonogram

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów konkursów ogłaszanych przez Podhalańską LGD w 2017 r.

Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310, 6 kwietnia 2017 r. godz.15:00

15:00 Rejestracja uczestników
15:15 Omówienie harmonogramu naborów wniosków planowanych
w I półroczu  2017 r.
15:30 Zasady udzielania wsparcia w ramach projektów grantowych, kryteria oceny
16:15 Analiza dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej oraz umowy na powierzenie grantu
16:50 Przerwa kawowa
17:00 Analiza dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej oraz umowy na powierzenie grantu-cd
17:50 Przerwa kawowa
18:00 Zasady udzielania wsparcia w ramach konkursów innych, kryteria oceny operacji innych i własnych
19:50 Przerwa kawowa
20:00 Analiza dokumentacji aplikacyjnej – wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji innych w zakresie konkursów przewidzianych w 2017 r.
20:45 Analiza zobowiązań w umowie przyznania pomocy (zasady prawidłowej realizacji operacji i rozliczania)
21:30 Zakończenie szkolenia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020