Harmonogram spotkań i dyżurów przed naborami 2021

W związku z planowanymi w I półroczu 2021 roku naborami wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy mieszkańców z terenu Podhalańskiej LGD do udziału w spotkaniach oraz skorzystania z bezpłatnych usług doradczych podczas dyżurów pracowników PLGD na terenie gmin:
Czarny Dunajec, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Kościelisko.

Aby poznać zasady aplikowania o środki i zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania zapraszamy na spotkania i konsultacje, które będą organizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

Gmina

Dzień

Godziny spotkania i dyżuru

Miejsce

Gmina Kościelisko

30.03.2021 r.

12:00 – 13:00

– Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – spotkanie otwarte

– Dyżur pracownika LGD

CIT w Kościelisku,

ul. Nędzy Kubińca 136

Gmina Czarny Dunajec

30.03.2021 r.

14:00 – 15:00

– Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – spotkanie otwarte

– Dyżur pracownika LGD

CKiP w Czarnym Dunajcu,

ul. Józefa Piłsudskiego 2a

Gmina Poronin

31.03.2021 r.

10:00 – 11:00

– Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – spotkanie otwarte

– Dyżur pracownika LGD

GOK w Poroninie,

ul. Józefa Piłsudskiego 2

Gmina Biały Dunajec

31.03.2021 r.

12:00 – 13:00

– Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – spotkanie otwarte

– Dyżur pracownika LGD

Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu

ul. Jana Pawła II 363

Gmina Szaflary

31.03.2021 r.

14:00 – 15:00
– Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – spotkanie otwarte

– Dyżur pracownika LGD

Biuro Podhalańskiej LGD w Szaflarach,
ul. Orkana 37 c

 

12.04.2021 r.

12:00  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działań objętych naborami – w razie większej liczby chętnych, uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na dwie grupy
lub szkoleni  odbędzie się w trybie on-line.

Biuro PLGD

SZAFLARY

UL. ORKANA 37 C

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanym wirusem SARS-COV-2, w spotkaniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zgłoszone wcześniej – obowiązuje konieczność zgłaszania się na spotkania jak również szkolenie, liczba osób jest ograniczona.

Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy mailowo do dnia 28.03.2021 r.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy mailowo do dnia 07.04.2021 r.

W zgłoszeniu na adres info@podhalanska.pl prosimy o podanie danych:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Miejscowość zamieszkania – planowany nabór dotyczy „Premii na start”, z której mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy obszaru PLGD,
  3. telefon do kontaktu
  4. Data i miejsce spotkania, na które uczestnik się zgłasza (wg harmonogramu).