logo
logo
logo
logo

ekoPodhale – inicjatywa społeczno – samorządowa na rzecz OZE- przyjmowanie deklaracji
Opublikowano: 27 września 2017

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnej polityki energetycznej działanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Podhalańska Lokalna Grupa Działania rozpoczęła zbieranie deklaracji uczestnictwa mieszkańców w w/w projekcie.

Deklaracja do wypełnienia przez mieszkańców została zamieszczona poniżej.

Więcej informacji można otrzymać pod adresem: www.fundusze.malopolska.pl oraz w biurze Podhalańskiej LGD ul. Jana Pawła II 310 Biały Dunajec.

Zbieranie deklaracji potrwa do dnia 16 października 2017 roku (termin nieprzekraczalny). Wypełnioną deklarację należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: oze@podhalanska.pl lub w wersji papierowej dostarczyć do Podhalańskiej LGD lub złożyć na Dzienniku podawczym  w Urzędach Gmin w Czarnym Dunajcu, Białym Dunajcu, Kościelisku, Szaflarach i w Urzędzie Miasta Zakopane.

4_X_OZE_Podhalańska LGD-deklaracja_po_modyfikacjach 30.09.2017

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 68

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...