Dofinansowania z EFRROW na rozwój przedsiębiorczości na terenie PLGD – efekty 2019 r.