logo
logo
logo
logo

COVID-19 vs. PROW

Poniżej zamieszczamy pisma i komunikaty dotyczące realizacji PROW 2014-2020 w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19

Znajdziecie tutaj:

  1. dane kontaktowe do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w związku z ograniczeniami w zakresie przyjmowania stron.
  2. odpowiedzi na często zadawane pytania z czego można skorzystać w ramach tarczy antykryzysowej bez naruszania zobowiązań umowy przyznania pomocy
  3. realizacji zobowiązań umowy i możliwości zmiany wybranych zobowiązań w związku z sytuacją nadzwyczajną.
  4. możliwości zniesienia zobowiązania do uzyskania w 1.roku 30% poziomu sprzedaży produktów i usług w związku z siłą wyższą – planowane jest docelowo całkowite zniesienie tego zobowiązania
  5. możliwości przesunięcia terminów realizacji czy nawet zmiany celu operacji i zakresu rzeczowego w związku z COViD
  6. oraz możliwości „przebranżowienia” w ramach realizowanej operacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości aby umożliwić utrzymanie się na rynku (po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady LGD)