Poniżej zamieszczamy pisma i komunikaty dotyczące realizacji PROW 2014-2020 w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19

Znajdziecie tutaj:

  • dane kontaktowe do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w związku z ograniczeniami w zakresie przyjmowania stron.
  • odpowiedzi na często zadawane pytania z czego można skorzystać w ramach tarczy antykryzysowej bez naruszania zobowiązań umowy przyznania pomocy
  • realizacji zobowiązań umowy i możliwości zmiany wybranych zobowiązań w związku z sytuacją nadzwyczajną.
  • możliwości zniesienia zobowiązania do uzyskania w 1.roku 30% poziomu sprzedaży produktów i usług w związku z siłą wyższą – planowane jest docelowo całkowite zniesienie tego zobowiązania
  • możliwości przesunięcia terminów realizacji czy nawet zmiany celu operacji i zakresu rzeczowego w związku z COViD
  • oraz
  • możliwości „przebranżowienia” w ramach realizowanej operacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości aby umożliwić utrzymanie się na rynku (po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady LGD)

Komunikat-PROW 2014-2020 – dane kontaktowe UMWM

1. Pismo z Minrol 23 04 2020 – zmiany w umowach w ziązku z COViD

2. Pismo z Minrol 05 05 2020 – tarcza a zobowiązania PROW

Pytania i odpowiedzi UMWM na problemy zgłoszone przez LGD 08 05 2020

Rozporządzenie MRiRW – COVID 3 lipca 2020

KOMUNIKAT PLGD – 01.09.2020 – w związku z COVID i naborami