Clarte – Animacje za 7-górami

Projekt polegał na zakupie wyposażenia i sprzętu w celu podjęcia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie animacji dla dzieci.