Biuletyn informacyjny Podhalańskiej LGD

Zapraszamy do lektury biuletynu informacyjnego Podhalańskiej LGD.
Tematy tego numeru:
– Władze i kadra Podhalańskiej LGD
– Budżet LSR na lata 2016-2022
– Harmonogram naborów
– cele i przedsięwzięcia LSR
– 6 KROKÓW DO SUKCESU PROJEKTU
– Lokalne kryteria wyboru operacji
– Koszty kwalifikowalne i odpowiedzi na pytania
– Przydatne adresy, linki, namiary

BIULETYN LGD – ZOBACZ nr listopad 2016 r.