Bezpłatne porady i szkolenia dla NGO’s!

Bezpłatne porady i szkolenia dla NGO’s!

Ruszają Centra Organizacji Pozarządowych (COP) powołane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działalności Centrów Organizacji Pozarządowych małopolskie organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji. Powstające COP-y będą wspierały organizacje i pomagały im – w ich codziennych działaniach!
Szkolenia, seminaria i konsultacje będą odbywać się w różnych miastach na terenie Województwa Małopolskiego.

Oferta skierowana jest do już istniejących i działających organizacji pozarządowych.
OFERTA:

1) Szkolenie: „Projekt w pięciu krokach czyli metodologia konstruowania i pisania projektów”

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności efektywnego konstruowania projektów (rozpoczynając od celów, przez określenie zadań i rezultatów, kończąc na kalkulowaniu budżetu). Zakłada wypracowanie wśród uczestników szkolenia, umiejętności poprawnego wypełniania wniosków konkursowych.

Ramowy program:

  • Geneza i główne założenia metodologii projektowej – Dlaczego w ogóle piszemy projekty?
  • Krok 1 – określanie potrzeb i celów – Jak ustalić, co chcemy osiągnąć naszym działaniem?
  • Krok 2 – poprawny dobór działań – Jak osiągniemy to, co założyliśmy?
  • Krok 3 – rezultaty i efekty działań – Skąd będziemy wiedzieć, że nam się udało?
  • Krok 4 – budżet – Jak poprawnie określić wydatki?
  • Krok 5 – Wypełnianie wniosków konkursowych – Jak zapisać nasze pomysły w formularzu konkursowym?

Terminy i miejsca:

6.05.2015 r. – Oświęcim
Wymiar czasowy: 09:00-17:00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B

8.05.2015 r.Nowy Targ
Wymiar czasowy: 09:00-17:00
Miejsce: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kokoszków 71

Ważne! Szkolenia przeznaczone są dla max. 20 osób (liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń).

 

2) Indywidualne konsultacje

Podczas konsultacji eksperckich zainteresowane osoby będą mogły m.in., skonsultować swoje projekty i wnioski konkursowe.

Terminy i miejsca:

6.05.2015 r.Oświęcim
Wymiar czasowy: 17:00-19:00
Miejsce: Miejska Bibliotek Publiczna w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B

8.05.2015 r.Nowy Targ
Wymiar czasowy: 17:00-19:00
Miejsce: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kokoszków 71

Ważne! Konsultacje eksperckie przeznaczone są dla uczestników szkolenia lub osób nie biorących udział w szkoleniu. Przewiduje się miejsce dla przedstawicieli 4 organizacji.

 

3) Seminarium: „Księgowość i finanse w organizacjach pozarządowych”

Spotkanie informacyjne w ramach którego omówione zostaną prawne zobowiązania fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia księgowości i finansów oraz efektywne sposoby realizacji tych zobowiązań. Zaprezentowane zostaną korzyści i ograniczenia wynikające z przyjęcia różnych modeli prowadzenia księgowości (księgowość prowadzona samodzielnie, zatrudnienie obsługi księgowej, współpraca z biurem rachunkowym). Seminarium z sesją pytań i odpowiedzi dla przedstawicieli NGO’s!

Terminy i miejsca:

5.05.2015 r.Tarnów
Wymiar czasowy: 09:00 – 13:00
Miejsce: Agenda UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, s. 126, I piętro

8.05.2015 r.Nowy Sącz
Wymiar czasowy: 15:00-19:00
Miejsce: Agenda UMWM W Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, s. 203, II piętro

Ważne! Seminaria przeznaczone są dla max. 15 osób (liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń).
Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: cop@umwm.pl lub faksem na numer (12) 42 15 798 w terminie do dnia 4 maja 2015r.

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Organizacji Pozarządowych, tel. (12) 61 60 904, (12) 61 60 988.

http://www.malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13969