Będą nabory a wcześniej spotkania i szkolenie

W związku z planowanymi II półroczu 2020 roku naborami wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy mieszkańców z terenu Podhalańskiej LGD do udziału w spotkaniach oraz skorzystania z bezpłatnych usług doradczych podczas dyżurów pracowników PLGD na terenie gmin:
Czarny Dunajec, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Kościelisko. Aby poznać zasady aplikowania o środki i zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania zapraszamy na spotkania i konsultacje, które będą organizowane zgodnie z harmonogramem.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanym koronawirusem (2019-CoV) liczba osób jest ograniczona i obowiązuje konieczność zgłaszania się na spotkania jak również szkolenie. Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy mailowo do dnia 24.08.2020, zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy mailowo do dnia 28.08.2020 r.

W zgłoszeniu na adres info@podhalanska.pl prosimy o podanie danych:

Imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania/organizacji,

adres mailowy do kontaktu, telefon do kontaktu

obszar zainteresowania: premia na start, dofinansowanie na rozwój istniejącej firmy, wsparcie stowarzyszenia.

Data i miejsce spotkania (wg harmonogramu).

W przypadku braku zgłoszeń na spotkania/dyżur, jak również znacznego podwyższenia ryzyka zachorowań na koronawirusa Lokalna Grupa Działania zastrzega sobie możliwość odwołania spotkania lub przeprowadzenia spotkania z prezentacją w formie wideokonferencji.