BADANIA RTG,PREWENCJA, DIAGNOSTYKA, BADANIA KLINICZNE ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI WETERYNARYJNE – firma Anny Szeligi