logo
logo
logo
logo

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2022...
Opublikowano: 18 lutego 2022

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, Podhalańska LGD za...

ekoPodhale – inicjatywa społeczno ̵...
Opublikowano: 27 września 2017

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnej polityki energetycznej...