Interpretacje MRiRW/ARiMR

Informacja ARMiR o zmianach w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz terminie i miejscu udostępnienia wniosku o przyznanie pomocy