Read More

Prosimy o Państwa opinie – konsultacje społeczne LSR

Lokalna Grupa Działania dwukrotnie ogłaszała nabór wniosków na realizację operacji polegającej na Tworzeniu niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Z powodu braku wniosków w obu naborach LGD rozważa przesunięcie środków (500 tys zł) na inne działania. Najbardziej zbliżonym pod kątem wskaźnika produktu byłoby przesunięcie na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej w branży handlu, produkcji, i przetwórstwa […]

Read More

Budżet Obywatelski – MAŁOPOLSKA – ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,   w roku 2016 Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Ważne jest, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski. W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami regionu. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na […]

Read More

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów

ANKIETA MONITORUJĄCA dla beneficjentów składających wniosek do Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 – OŚ 4 LEADER – pobierz