Read More

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. projektów

Zarząd Podhalańskiej LGD informuje, że procedura naboru na wolne stanowisko pracy w Podhalańskiej LGD – stanowisko specjalista ds. projektów została zakończona w dniu 07.06.2016 r. Jedna kandydatka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną: Imię i nazwisko / miejscowość zamieszkania: Zofia Mikicka / zam. Nowa Biała

Read More

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru W ślad za konsultacjami społecznymi strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w związku z warunkowym wyborem Podhalańska Lokalna Grupa Działania do realizacji LSR, poddajemy pod konsultacje: Kryteria wyboru _ine niż LGD zmiana III Kryteria wyboru WŁASNE zmiany Kryteria wyboru GRANTOWE zmiana II (Naprawiony)II   Przedstawione proponowane kryteria wyboru są przyporządkowane do konkretnych […]

Read More

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 07-06-2016 godzina 17:00

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Podhalańskiej Lokalne Grupy Działania Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 07-06-2016 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34 – 520 Poronin.   Proponowany program Walnego Zebrania Członków […]

Read More

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY D/S PROJEKTÓW

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zarząd Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, e-mail: info@podhalanska.pl ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista do spraw projektów 1.Wymiar czasu pracy: pełny etat 2.Miejsce wykonywania pracy: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 308 – siedziba biura PLGD 3.Wymagane kwalifikacje na […]

Read More

Wystartował projekt „SIŁA KOMPETENCJI”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2016-30.04.2018. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, które zostały ZWOLNIONE Z PRACY […]

Read More

„Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz dziedzictwa swojego regionu”

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy w związku z realizacją projektu „Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz dziedzictwa swojego regionu” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wolontariat na rzecz dziedzictwa” ogłasza nabór uczestników, chcących wziąć udział w obozach wolontariackich w terminie: 20-21 czerwiec 2016 –Obóz na Orawie 28-29 czerwiec 2016 – Obóz na Podhalu 4-5 […]

Read More

„Małopolska myśli o Tobie”. Relacja z Nowego Targu

Ubiegłej niedzieli, Podhalańska Lokalna Grupa Działania wraz z innymi LGD z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego zaprezentowała swój dorobek oraz dotychczasowe działania.  Uczestnicy festiwalu, mogli porozmawiać z pracownikami LGD i dowiedzieć się więcej na temat możliwości otrzymania środków unijnych na rozpoczęcie i rozwinięcie swojej działalności gospodarczej. Przed nowotarską publicznością wystąpili młodzi lokalni muzycy: „Górolicki”, „Młode Podhale” i „Hyrni”. […]

Read More

Podpisanie umowy na realizację LSR

Bardzo miło nam poinformować,  że 16 maja 2016 roku nastąpiło podpisanie umowy na realizację lokalnej strategii rozwoju. W nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim, wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył ramową umowę, która pozwoli Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania realizować zaplanowanie działania. Więcej informacji http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/Index.aspx?id=16022   fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.