Read More

Prosimy o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych

Szanowni Państwo, W związku z trwająca ewaluacją zewnętrzną prowadzoną przez zespół SOCJOMETR, prosimy mieszkańców i benefinentów naszych działań o wypełnienie krótkiej ankiety. Poniżej znajdują się linki do przygotowanych przez zespół Socjometr ankiet skierowanych do mieszkańców obszaru oraz beneficjentów. Są to dwa osobne narzędzia badawcze dzięki którym ewaluatorzy zyskają więcej informacji o LGD oraz wdrażania LSR […]

Read More

Zapraszamy na szkolenie dla beneficjentów

w związku z planowanymi naborami w IV kwartale 2021 na operacje o charakterze niekomercyjnym, zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działań. Nabory i szkolenie będą dotyczyły dokumentacji aplikacyjnej na operacje wpisujące się tematycznie w przedsięwzięcia LSR: – Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań innowacyjnych –   Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie i rozwój […]

Read More

Zapraszamy na spotkania i konsultacje dla zainteresowanych naszymi naborami

W związku z planowanymi w najbliższym półroczu (2021/2022) naborami wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy mieszkańców z terenu Podhalańskiej LGD do udziału w spotkaniach oraz skorzystania z bezpłatnych usług doradczych podczas dyżurów pracowników PLGD na terenie gmin:Czarny Dunajec, Szaflary, […]

Read More

Na Giewont się patrzy

Na Giewont się patrzy – Słuchowisko radiowe w reżyserii Krzysztofa KiczkaNa podstawie książki Barbary Caillot i Aleksandry KarkowskiMuzyka i teksty śpiewek – Krzysztof Trebunia-Tutka Historia polskich słuchowisk rozpoczyna się 29 listopada 1925 roku, kiedy to na antenie rozgłośni Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego wyemitowana została na żywo Warszawianka. Na podstawie sztuki Stanisława Wyspiańskiego przygotował ją Alojzy Kaszyna. Tradycyjnie teksty słuchowisk miały postać zbliżoną do dramatu teatralnego, […]

Read More

Konsultacje projektu zmian w LSR

W związku z zakończeniem diagnozowania i analizy preferowanych kierunków przeznaczenia dodatkowych środków Zarząd LGD opracował projekt zmian w LSR. Zgodnie z obowiązująca procedurą zmian LSR, przed ostatecznym zatwierdzeniem projekt przedkładany jest do informacji publicznej i konsultacji na 7 dni. Poniżej przekazujemy dokumenty. Ewentualne uwagi można wnosić do biura LGD w Szaflarach osobiście lub mailowo (info@podhalanska.pl) […]

Read More

Szaflarzańskie smaki – zakup wyposażenia kuchni KGW i organizacja warsztatów kulinarnych

Zakończyła się realizacja operacji pn.: „Szaflarzańskie smaki – warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich Szaflary”, w ramach której wyposażono kuchnię w remizie OSP Szaflary w nowy, profesjonalny sprzęt gastronomiczny oraz przeprowadzono warsztaty kulinarne dla dzieci i ich rodziców i dziadków. Koło Gospodyń Wiejskich Szaflary otrzymało w 2020 roku dofinansowanie w wysokości 49 474,00 zł na wyposażenie […]

Read More

Protokół i listy operacji z naborów 1 i 2.2021

W dniu 01.06.2021 Rada LGD zakończyła ocenę i wybór operacji złożonych w ramach naborów 1/2021 i 2/2021 trwających w terminie 15.04.2021 – 28.04.2021. Pula środków w naborze 1/2021 wynosiła 80 000 zł, ocenie w ramach naboru podlegały dwa wnioski złożone w terminie i nie wycofane. Pula środków w naborze 2/2021 wynosiła 80 000 zł, ocenie […]