Read More

Zapytanie ofertowe- konferencja

1.      Nazwa Zamawiającego Podhalańska Lokalna Grupa Działania Ul. Józefa Piłsudskiego 2 34-520 Poronin NIP: 736-16-35-769 Tel. 182011543 2.      Opis przedmiotu zamówienia Organizacja jednodniowej  Konferencji podsumowującej działania Lokalnej Grupy Działania obejmującej : ·          zapewnienie miejsca, w których będzie się odbywać konferencja wraz z niezbędnym wyposażeniem (80 krzeseł wraz zrozstawieniem w sali konferencyjnej, rzutnik multimedialny, oświetlenie sali, […]

Read More

Konkurs „Amicus Hominum” oraz „Kryształy Soli”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Amicus Hominum” oraz „Kryształy Soli”. Nabór trwa do 27 listopada br. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać: organizacje pozarządowe w swoim imieniu, inne organizacje społeczne, osoby fizyczne, osoby prawne (firmy, przedsiębiorcy itp.), kościoły i związki wyznaniowe oraz organy administracji publicznej (samorządy gmin, powiatów, województwa oraz ich jednostki organizacyjne). Wszelkie szczegóły o Nagrodach […]

Read More

Ogólnopolskie Dożynki Szkół Rolniczych i LGD w Pułtusku

W dniach 11-12 października 2014 roku w Pułtusku odbyły się ogólnopolskie Dożynki 2014 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dożynkach brała udział również Podhalańska Lokalna Grupa Działania na zaproszenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu.