logo
logo
logo
logo

Ankieta badająca pożądane kierunki ogłaszania naborów dla mieszkańców w ramach dodatkowych środków
Opublikowano: 2 czerwca 2021

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającym niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 oraz procedowaną w związku z tym zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Podhalańska Lokalna Grupa Działania może ubiegać się o dodatkowe środki do budżetu LSR w ramach PROW 2014-2020.

Zgodnie z przedstawioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą ubiegania się o dodatkowe środki na realizację podejścia LEADER, Podhalańska LGD może ubiegać o zwiększenie środków przeznaczonych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (poddziałanie 19.2) w maksymalnej wysokości 523 000,00 EURO
(2 092 000 zł wg kursu euro 4zł)

Mamy czas do 30 czerwca aby przygotować odpowiednie dokumenty i aplikować o dodatkowe środki, z których będą mogli Państwo skorzystać, dlatego liczymy na wasze opinie, które pomogą odpowiednio podzielić te środki na przedsięwzięcia. Niezależnie od wyników ankiet, zgodnie z wytycznymi MRiRW minimum 35% tych środków będzie przeznaczone na przedsięwzięcie 2.1.1. Premia na Start

W związku z krótkim czasem jaki mamy na opracowanie zmian w LSR Państwa opinie w formie ankiet zbieramy do dnia 13.06.2021 r. Wypełnioną ankietę można złożyć osobiście w biurze PLGD w Szaflarach lub mailowo na adres info@podhalanska.pl.

Prosimy o zaznaczenie w ramach każdego celu ogólnego maksymalnie jednego najbardziej preferowanego przedsięwzięcia w ramach którego Pana/Pani zdaniem należy przeznaczyć dodatkowe środki w ramach naborów lub przedsięwzięcia w ramach którego osobiście złoży Pan/Pani wniosek i wykazuje pełną gotowość do jego realizacji.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 77

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...