Aktualizacja Lokalnej Strategi Rozwoju

Informujemy, iż od dnia 10 lutego do 27 marca  Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania przystępuje do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na spotkania:

– Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 363 w dniu 16.03.2015 (poniedziałek) o godzinie 14.00 do 16.00

– Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, ul. J.Piłsudskiego 5 w dniu 13.03.2015 (piątek) w godzinach od 13.00 do 15.00