Zakończenie oceny wniosków – Posiedzenie Rady w dniu 03.02.2019

Szanowni Państwo W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na trzeci dzień Posiedzenia Rady w sprawie oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD złożonych w naborach 6/2019, 7/2019, 8/2019, które trwały w terminie 29.11.2019 – 13.12.2019. Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 03.02.2020 r. o godzinie 16:30 w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy […]