Plan włączenia społeczności lokalnej PROW 2014-2020

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy plan włączenia społeczności lokalnej  w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na Lata 2014-2020.   Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Podhalańskiej Lokalnej Grupy (PLGD) zostanie opracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne, polegające na angażowaniu społeczności lokalnej na każdym etapie jej tworzenia. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających […]