Cele LSR – konsultacje

Szanowni Państwo,

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).Procedury wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych Celów i określenia ich wskaźników ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji.

MATRYCA_PLGDpo zmianach 15_12_2015 (3)

Uwagi prosimy przesłać do dnia 18 grudnia 2015r. do godz. 09:00 pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@podhalanska.pl lub dostarczyć do biura LGD.