oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową

oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową