Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW 2014-2020 mają obowiązek informowania o dofinansowaniu zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Księga Wizualizacji wraz ze wzorami tablic informacyjnych jest dostępna na stronie www.minrol.gov.pl

Dodatkowo zachęcamy do zamieszczania obok logotypu UE także naszego logo – do pobrania poniżej w różnych formatach:

Grantobiorcy mają obowiązek zamieszczania na materiałach informacyjnych i innych logotypu Podhalańskiej LGD wraz z obowiązkowymi logotypami UE  –  LEADER  –  PROW2014-2020.

LGD Popdhalanska  logo czarny LGD Popdhalanska  logo kolor LGD Popdhalanska  logo kolor LOGA_black_white_low-horz LOGA-szeroko