Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW 2014-2020 mają obowiązek informowania o dofinansowaniu zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Księga Wizualizacji wraz ze wzorami tablic informacyjnych, wzorami logotypów obowiązkowych jest dostępna na stronie www.minrol.gov.pl

Dodatkowo Podhalańska Lokalna Grupa Działania ma ustalone indywidualne zasady LGD w zakresie promocji o dofinansowaniu operacji wraz ze wzorem informacji do zamieszczenia na facebooku, stronie www, plakacie lub tablicy (obowiązują od 27.11.2017 r.).

Pobierz i skorzystaj – indywidualne zasady LGD w zakresie promocji EFRROW

 

LGD Popdhalanska logo czarny LGD Popdhalanska logo kolor LGD Popdhalanska logo kolor LOGA_black_white_low-horz LOGA-szeroko