Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW 2014-2020 mają obowiązek informowania o dofinansowaniu zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Księga Wizualizacji wraz ze wzorami tablic informacyjnych, wzorami logotypów obowiązkowych jest dostępna na stronie www.gov.pl

Dotyczy to w szczególności  zobowiązania wszystkich wnioskodawców (niezależnie od kwoty)  zamieszczenia w czasie realizacji operacji, informacji na stronie www beneficjenta o dofinansowaniu operacji z EFRROW – można to zrobić na wzorze tablicy informacyjnej zamieszczonej poniżej w indywidualnych zasadach promocji.

Ponadto beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii.

Dodatkowo Podhalańska Lokalna Grupa Działania ma ustalone indywidualne zasady LGD w zakresie promocji o dofinansowaniu operacji wraz ze wzorem informacji do zamieszczenia na facebooku, stronie www, plakacie lub tablicy (obowiązują od 27.11.2017 r.).

Pobierz i skorzystaj ze wzoru tabliczki/plakatu – indywidualne zasady LGD w zakresie promocji EFRROW

1. Flaga unii 2.Leader 3.LGD Popdhalanska logo kolor 4.PROW-2014-2020-logo-kolor

LGD Popdhalanska logo czarny
LGD Popdhalanska logo kolor LOGA_black_white_low-horz LOGA-szeroko