Podstawy prawne PROW 2014-2020

Staramy się uzupełniać na bieżąco zmieniające się akty prawne dotyczące aplikowania o środki za pośrednictwem LGD, jednakże dla zapewnienia prawidłowości informowania osoby zainteresowane odsyłamy do źródła tj. strony www.minrol.gov.pl, www.minrol.gov.pl