STATUT

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

– Tekst jednolity-

STATUT 22-03-2016

STATUT 04-11-2016