STATUT

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

– Tekst jednolity-

AKTUALNY:

STATUT 04-11-2016-OSTATNI

ARCHIWANLE:

STATUT 22-03-2016