Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla wnioskodawców i beneficjentów operacji w ramach działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER , Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  jest zamieszczona na stronie www.arimr.gov.pl

Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla grantobiorców jest zamieszczona na stronie www.podhalanska.pl