Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla wnioskodawców i beneficjentów operacji w ramach działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER , Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  jest zamieszczona na stronie www.arimr.gov.pl
Ponadto wnioskodawców i beneficjentów działania 19.2.  obowiązują od 25 maja 2018 r.  poniższe formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych , w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/ umową przyznania pomocy/ wnioskiem o płatność :
RODO_klauzule_19.2-plgdRODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 – plgd

RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2 – plgd

Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla grantobiorców jest zamieszczona na stronie www.podhalanska.pl