panel-158630_640
Read More

ekoPodhale – inicjatywa społeczno – samorządowa na rzecz OZE- HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Szanowni Państwo zapraszamy na spotkania informacyjne dot. OZE, poniżej przedstawiamy harmonogram: 1. Biały Dunajec- 2017-09-28 17.00 Aula w Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu 2. Biały Dunajec- 2017-09-28 19.00 Szkoła w Gliczarowie Górnym 3. Czarny Dunajec- 2017-09-29 17:00 Szkole Podstawowej w Piekielniku 4. Czarny Dunajec- 2017-09-29 19:00 Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu 5. Kościelisko- 2017-10-04 16.30 Zespół […]

panel-158630_640
Read More

ekoPodhale – inicjatywa społeczno – samorządowa na rzecz OZE- przyjmowanie deklaracji

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnej polityki energetycznej działanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Podhalańska Lokalna Grupa Działania rozpoczęła zbieranie deklaracji uczestnictwa mieszkańców w w/w projekcie. Deklaracja do wypełnienia przez mieszkańców została zamieszczona poniżej. Więcej informacji […]

LGD Popdhalanska  logo kolor rozswietlenie
Read More

Zaproszenie do składania ofert cenowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE w ramach 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w imieniu swoim oraz partnerów tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały […]