Read More

LGD „Nad Białą Przemszą” zrealizowało projekt pt.: “Europejska Grupa Działania”

LGD „Nad Białą Przemszą” zrealizowało projekt pt.: “Europejska Grupa Działania”. Współpraca ponadnarodowa polegała na 10 wyjazdach typu job shadowing wraz z kursem skutecznej edukacji dla osób dorosłych opartej o zasady animacji lokalnej.   Zachęcamy Państwa do zapoznania się Raportem końcowym, który zawiera dobre praktyki. Raport końcowy ERASMUS +EUROPEJSKA GRUPA DZIAŁANIAv2

Read More

Cele LSR – konsultacje

Szanowni Państwo, Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).Procedury wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych Celów i określenia ich wskaźników ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji. MATRYCA_PLGDpo zmianach 15_12_2015 (3) Uwagi prosimy przesłać do dnia 18 grudnia 2015r. […]

Read More

Procedury wyboru projektów – konsultacje

Szanowni Państwo, Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).Procedury wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych procedur i kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów – określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji. Załącznik nr 3 do […]

Read More

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 18-12-2015

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  które odbędzie się w dniu 18-12-2015 r. o godzinie 17:00  w Sali obrad w Gminie Szaflary ul.  Zakopiańska 18 34 – 424 Szaflary; Proponowany program Walnego Zebrania Członków  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad; […]

Read More

ZGŁOSZENIA na I Podhalańskie Targi Noworoczne w dniach 27 – 30 grudnia 2015 roku

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach serdecznie zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w charakterze wystawcy w I Podhalańskich Targach Noworocznych do przesyłania Formularzy Zgłoszenia. Impreza odbędzie się w dniach 27 – 30 grudnia 2015 roku na boisku sportowym przy Urzędzie Gminy Szaflary (ul. Zakopiańska 18). Do udziału w imprezie zapraszamy głównie artystów ludowych […]

Read More

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków PLGD 09-11-2015

 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania Zarząd Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD, które odbędzie się w dniu 09 -11- 2015 o godzinie 17:00 w Gminnym Centrum Kultury w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 363; Proponowany program Walnego Zebrania Członków  Otwarcie obrad […]

55e611d44a049
Read More

Punkt konsultacji – LSR 2014-2020

Serdecznie zapraszamy do punktu konsultacji podczas imprezy “Zakończenie Lata z radiem ESKA” – Baseny Termalne Gorący Potok Szaflary – zaczynamy już od 13:00. Konsultacje mają na celu analizę słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń naszego regionu, a także wyznaczenie celów lokalnej strategii rozwoju dla obszaru Podhalańska Lokalna Grupa Działania na lata 2014 – 2020.