panel-158630_640
Read More

ekoPodhale – inicjatywa społeczno – samorządowa na rzecz OZE- HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Szanowni Państwo zapraszamy na spotkania informacyjne dot. OZE, poniżej przedstawiamy harmonogram: 1. Biały Dunajec- 2017-09-28 17.00 Aula w Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu 2. Biały Dunajec- 2017-09-28 19.00 Szkoła w Gliczarowie Górnym 3. Czarny Dunajec- 2017-09-29 17:00 Szkole Podstawowej w Piekielniku 4. Czarny Dunajec- 2017-09-29 19:00 Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu 5. Kościelisko- 2017-10-04 16.30 Zespół […]

panel-158630_640
Read More

ekoPodhale – inicjatywa społeczno – samorządowa na rzecz OZE- przyjmowanie deklaracji

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnej polityki energetycznej działanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Podhalańska Lokalna Grupa Działania rozpoczęła zbieranie deklaracji uczestnictwa mieszkańców w w/w projekcie. Deklaracja do wypełnienia przez mieszkańców została zamieszczona poniżej. Więcej informacji […]

LGD Popdhalanska  logo kolor rozswietlenie
Read More

Zaproszenie do składania ofert cenowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE w ramach 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w imieniu swoim oraz partnerów tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały […]

P1150720
Read More

Ponownie ogłoszone nabory wniosków o powierzenie grantów !

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałaniE 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”     Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary,  informuje o możliwości […]

P1150720
Read More

Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G

Szanowni Państwo, w dniu 28.08.2017 r. o godzinie 15:00 zakończyliśmy nabory wniosków w ramach trzech projektów grantowych/konkursów nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G. Z uwagi na fakt iż bardzo mała liczba wniosków została złożona i złożone wnioski nie pozwalają na osiągnięcie zakładanych w projektach grantowych wskaźników i co za tym idzie osiągnięcie celów każdego z projektów grantowych […]