P1150720
Read More

Ponownie ogłoszone nabory wniosków o powierzenie grantów !

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałaniE 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”     Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary,  informuje o możliwości […]

P1150720
Read More

Nabór 4/2017/G-Projekt Grantowy-Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej

Nabór nr 4/2017/G, opublikowano dnia 30.08.2017 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów   Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, […]

P1150720
Read More

Nabór 5/2017/G-Projekt Grantowy-Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne

Nabór nr 5/2017/G, opublikowano dnia 30.08.2017 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów   Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, […]

P1150720
Read More

Nabór 6/2017/G-Projekt Grantowy-Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej

Nabór nr 6/2017/G, opublikowano dnia 30.08.2017 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów   Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, […]

P1150720
Read More

Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G

Szanowni Państwo, w dniu 28.08.2017 r. o godzinie 15:00 zakończyliśmy nabory wniosków w ramach trzech projektów grantowych/konkursów nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G. Z uwagi na fakt iż bardzo mała liczba wniosków została złożona i złożone wnioski nie pozwalają na osiągnięcie zakładanych w projektach grantowych wskaźników i co za tym idzie osiągnięcie celów każdego z projektów grantowych […]

LOGA
Read More

Zaproszenie na posiedzenie Rady PLGD

Szanowni Państwo W imieniu Pani Przewodniczącej Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w dniu 18.08.2017 r. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 14:00, w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, sala nr T.1.37 . Program posiedzenia: 1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne: – powitanie obecnych, – weryfikacja kworum i parytetów, – rejestru interesów – […]

20747107_10207554943311260_73609423_o
Read More

Spotkanie w celu stowrzenia Klastra Energetycznego

W dniu 08 sierpnia 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów Gmin Czarny Dunajec, Kościelsko, Biały Dunajec, Lipnica Wielka, Jabłonka, Pan Tomasz Mirowski z IGSMiE Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele Podhalańskiej LGD. Tematem spotkania było stworzenie  Klastra Energetycznego  oraz wzajemnej współpracy zmierzającej do podpisania porozumienia. W kolejnym etapie Gminy podejmą działania w celu zaangażowania innych […]