20747107_10207554943311260_73609423_o
Read More

Spotkanie w celu stowrzenia Klastra Energetycznego

W dniu 08 sierpnia 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów Gmin Czarny Dunajec, Kościelsko, Biały Dunajec, Lipnica Wielka, Jabłonka, Pan Tomasz Mirowski z IGSMiE Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele Podhalańskiej LGD. Tematem spotkania było stworzenie  Klastra Energetycznego  oraz wzajemnej współpracy zmierzającej do podpisania porozumienia. W kolejnym etapie Gminy podejmą działania w celu zaangażowania innych […]

20771889_10207554779787172_258991065_o
Read More

Szkolenie dla Rady i pracowników Biura LGD

W dniu 27 lipca 2017 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie odbyło się szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Celem szkolenia było zapoznanie zarówno członków organu decyzyjnego (Rady) jak również pracowników Biura z tematyką dotyczą projektów grantowych oraz innych, od procesu naboru, poprzez ocenę i wybór grantów oraz […]

P1150720
Read More

Nabory grantowe – ogłoszone

Szanowni Państwo informujemy, że w zakładce Nabory – 2017,  zamieściliśmy 3 ogłoszenia o naborach wniosków o powierzenie grantów: na zadania w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej.  → pula środków 300.000,00 zł. Szczegóły w […]

P1150720
Read More

1/2017/G – Projekt Grantowy – Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej

Nabór nr 1/2017/G, opublikowano dnia 31.07.2017 r. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów   Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego […]

P1150720
Read More

2/2017/G – Projekt Grantowy – Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne

Nabór nr 2/2017/G, opublikowano dnia 31.07.2017 r. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów   Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego […]

P1150720
Read More

3/2017/G – Projekt Grantowy – Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej

Nabór nr 3/2017/G, opublikowano dnia 31.07.2017 r. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów   Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego […]

Kolorowe dni--baner
Read More

Zapraszamy na Kolorowe Dni w Kościelisku dofinansowane ze środków EFRROW

Wspólnie z Gminną Giblioteką Publiczną w Kościelisku zapraszamy wszystkie dzieci na wspólne spotkania i warsztaty plastyczne pod nazwą Kolorowe Dni. Pierwsze spotkanie już 11.07.2017 r. o godzinie 11:00. Miejsce: Scena plenerowa Kościelisko Chotarz. Szczegóły i informacje pod nr telefonu 18 2070988 oraz na plakacie informacyjnym. Serdecznie Zapraszamy. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: […]