Read More

Zapytanie ofertowe

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wynajem wynajęcie sali wraz z nagłośnieniem i oświetleniem w celu przeprowadzenia imprezy kulturalnej w dniu 6.07.2013r. Oferta powinna zawierać :  v  Koszt wynajmu Sali za 1 godzinę v  Wartość oferty  Oferty proszę przysyłać na adres  info@podhalanska.pl bądź pocztą na adres PLGD, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle do […]

Read More

Informacja o wynikach konkursu w związku z ogłoszonym naborem pracowników

Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko – asystent dyrektora biura PLGD, wybrana została Pani Renata Martyniak zamieszkała w Lipnicy Wielkiej. Kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja,  realizowanych przez PLGD projektów, oraz dobrą […]

Read More

Zaproszenie na szkolenie

 Podhalańska Loklana Grupa Działania Zaprasza na szkolenie dla beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach działań: Małych projektów Odnowy i Rozwoju Wsi Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej  Szkolenie odbędzie się : Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie dnia 17.05.2013 r.Od godziny 8.00 do godz. 16.00 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych  

Read More

Warsztaty aktywizujące

10 kwietnia 2013 roku, rozpoczął się cykl warsztatów aktywizujących dla mieszkańców obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.Warsztaty rozpoczęły się zajęciami z haftu matematycznego 10. kwietnia 2013 roku w Poroninie, 11 kwietnia zajęcia o tej samej tematyce miały miejsce  w Kościelisku. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z decoupagu które miały miejsce 17.04.2013 w Poroninie. Wiele osób przybyło […]

Read More

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – nabór na wolne stanowisko Asystent dyrektora biura PLGD w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania   W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy: Asystent dyrektora biura PLGD w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania  w ramach działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW 2007-2013 […]

Read More

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PLGD

       Na podstawie §13 pkt. 3 statutu, Zarząd Stowarzyszenia Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza na: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem:   Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta, Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany zapisów w LSR, Sprawy bieżące, Wolne wnioski i dyskusja. Zakończenie zebrania.   Zebranie odbędzie się 26.04.2013r. (piątek) w GOK w  Białym Dunajcu […]

Read More

Zaproszenie na doradztwo indywidualne dla beneficjentów

Podhalańska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na doradztwo indywidualne dla beneficjentów, którzy są zainteresowani uzyskaniem pomocy w ramach działań:  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty

targi_logo
Read More

Podhalańska Lokalna Grupa Działania na AGROTRAVEL w Kielcach 05-07.04.2013r.

W dniach 5-7.04.2013 odbyły się po raz piąty  Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach. Na targach spotkali się przedstawiciele z branży turystycznej z obszarów wiejskich zarówno z Polski jak i Europy. Duże zainteresowanie Targami różnych podmiotów umożliwiło wymianę doświadczeń, która niewątpliwie wpłynie na udoskonalenie produktów turystycznych i agroturystycznych.

Read More

Ogłoszenie o naborze pracowników

Murzasichle, dnia 04.04.2013    Podhalańska Lokalna Grupa Działania Siedziba: 34-520 Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 2 Siedziba Biura: Murzasichle ul. Sądelska 55 (II piętro)   Ogłasza nabór na następujące stanowiska: Asystent dyrektora Biura PLGD Umowa cywilnoprawna