Read More

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 18-12-2015

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  które odbędzie się w dniu 18-12-2015 r. o godzinie 17:00  w Sali obrad w Gminie Szaflary ul.  Zakopiańska 18 34 – 424 Szaflary; Proponowany program Walnego Zebrania Członków  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad; […]

Read More

ZGŁOSZENIA na I Podhalańskie Targi Noworoczne w dniach 27 – 30 grudnia 2015 roku

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach serdecznie zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w charakterze wystawcy w I Podhalańskich Targach Noworocznych do przesyłania Formularzy Zgłoszenia. Impreza odbędzie się w dniach 27 – 30 grudnia 2015 roku na boisku sportowym przy Urzędzie Gminy Szaflary (ul. Zakopiańska 18). Do udziału w imprezie zapraszamy głównie artystów ludowych […]

Read More

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków PLGD 09-11-2015

 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania Zarząd Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD, które odbędzie się w dniu 09 -11- 2015 o godzinie 17:00 w Gminnym Centrum Kultury w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 363; Proponowany program Walnego Zebrania Członków  Otwarcie obrad […]

55e611d44a049
Read More

Punkt konsultacji – LSR 2014-2020

Serdecznie zapraszamy do punktu konsultacji podczas imprezy “Zakończenie Lata z radiem ESKA” – Baseny Termalne Gorący Potok Szaflary – zaczynamy już od 13:00. Konsultacje mają na celu analizę słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń naszego regionu, a także wyznaczenie celów lokalnej strategii rozwoju dla obszaru Podhalańska Lokalna Grupa Działania na lata 2014 – 2020.

Bez tytułu
Read More

FISZKA PROJEKTOWA 2014-2020

Szanowni Państwo, Obecnie przygotowujemy się do nowego okresu programowania i rozpoczęliśmy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dlatego zapraszamy Państwa do wypełnienia Fiszki projektowej, w której można uwzględnić własne pomysły przyczyniające się do rozwoju obszaru Podhalańskiej Grupy Działania. Fiszkę projektową należy uzupełnić do 25-09-2015 r. FISZKA PROJEKTOWA Zebrane informacje pozwolą nam wytyczyć […]

Read More

Podsumowanie konsultacji LSR

Podsumowanie konsultacji LSR Zakończyliśmy proces konsultacji pięciu kluczowych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 składających się z: diagnozy i analizy SWOT obszaru LGD, celów i wskaźników zawartych w LSR, zasady i kryteriów wyboru  projektów w ramach LSR, monitoringu i ewaluacji na etapie wdrażania LSR, planu komunikacyjnego. Dziękujemy członkom LGD oraz […]

Read More

Spotkania z mieszkańcami NOWA LSR 2014-2020

Drodzy mieszkańcy, przypominamy o spotkaniach w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uczestnicząc w spotkaniach macie Państwo bezpośredni wpływ na kształt Lokalnej Strategii Rozwoju Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Serdecznie Zapraszamy! Biały Dunajec GOK, ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec w terminie 31.08.2015 od godziny 17:00; Czarny Dunajec Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 2, […]